Hakkımızda

Marka Yönetimi Derneği > Hakkımızda

Marka Yönetimi Derneği, çok yönlü bir süreç olan marka yönetimi anlayışının marka temsilcileri ile pazarlama, iletişim, reklam, etkinlik ajansları ve bu ajanslar içinde de kendi alalarında farklı konularda uzmanlaşmış profesyonellerin bir yapı içinde katkısını sağlamasıyla sektöre ve ülke ekonomisine değer katmak üzere yola çıkmıştır.

Teknolojik gelişimlerin markalaşma yolculuğunda geçen süresini kısalttığı günümüzde global ve yerel markalar için çalışan profesyonellerin her alanda Türkiye’ye yeni global markalar kazandırılmasında büyük etkisi olacağına inanıyoruz.

Mevcut ve yeni markaların global bir Türk markası haline dönüşmesi ancak edinilen deneyimlerin, bilgi birikimlerinin ve gelecek vizyonun paylaşılmasıyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda markaları, girişimcileri, meslektaşlarını, öğrencileri cesaretlendirecek ve ilham verecek profesyonelleri bu çatı altında her zaman görmekten mutluluk duyarız.

 

Amacımız

Karlı bir şekilde sürdürülebilir büyümeye yönelik kurgulamış hizmet ya da ürünleri birçok disiplini ve uzmanlık alanını kapsayan marka yönetimi süreçleriyle geliştirilmesini desteklemek ana amacımızdır.

Mevcut markaların sürdürülebilir büyümeye sahip olması yeni markalaşma süreçlerinin sağlıklı ilerlemesiyle birlikte marka şehirler, bölgelerler, etkinlikler ve festivaller gibi marka değeriyle yüksek katma değerli ekonomik gelişim sağlayacak projelerin ortaya çıkarılacak bilgiyle desteklenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda marka yönetimi sürecinde çalışmalar gerçekleştiren tüm paydaşların bilgi ve deneyimlerinden ortaya çıkan değeri markalaşma üzerine akıl yürütmek, bilgi paylaşımı gerçekleştirmek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniden yön vermek üzere kullanılmasın sağlanması amaçlarımız arasındadır.

Üyelik

Marka Yönetimi Derneği’ne üye olarak bilgi birikiminizi, önerilerinizi, heyecanınızı paylaşın, hep birlikte değer yaratalım.